Warsztaty grupowe

ABC GŁOSU
I MOWY LIDERA

WYSTĄPIENIA
PUBLICZNE

HIGIENA GŁOSU
OFFLINE/ONLINE

DLA UCZNIÓW I STUDENTÓW

EMPATYCZNA
KOMUNIKACJA

MOWA DLA
MARKI WŁASNEJ

ABC GŁOSU I MOWY LIDERA

Warsztat dostarczający wiedzy i ćwiczeń z zakresu mowy adekwatnej dla stanowisk zarządczych. Analizie poddane są elementy mowy osób najwyżej ocenianych wśród mówców biznesowych. Pozwala przeanalizować własne brzmienie pod kątem stanowiska lub wykonywanego zawodu. Wyposaża w wiedzę na temat parametrów głosu lidera oraz doboru adekwatnych technik mowy dla biznesowych wypowiedzi wewnątrz i zewnątrz organizacji.

Jakie umiejętności zdobędą uczestnicy:

Zyskają dostęp do najnowszych technik wzmacniania pewności mówcy i obniżania poziomu tremy.

Nauczą się technik mowy, które czynią przekaz bardziej transparentnym i atrakcyjnym dla słuchaczy.

Poznają elementy charakterystyczne dla grup zawodowych uczestników biorących udział w warsztacie.

Dodatkowo:

Pomogę dopasować brzmienie głosu do specyfiki reprezentowanego przez nich biznesu lub pozycji zawodowej.

Idealne dla:

 • każdego, kto używa swego głosu, występując przed mniejszą lub większą publicznością;
 • każdego, kto prezentuje projekty wewnątrz i na zewnątrz organizacji;
 • kto swym głosem musi zbudować powagę i autorytet swój i firmy;
 • osób wątpiących w brzmienie i siłę swego głosu;
 • osób mówiących za szybko na ściśniętych szczękach; 
 • osób mówiących zbyt szybkim tempem lub nieadekwatnym tonem pozbawionym ekspresji;
 • osób mówiących z niezbyt wyraźnym lub przesadnym akcentowaniem.

Postawa, wyraz oczu, rozwarcie szczęk, sposób noszenia głowy, ułożenie ramion — to tylko kilka z wielu sygnałów charakteru, na które nieświadomie reagujemy. Są także takie cechy, jak siła uścisku dłoni, ton głosu czy spontaniczność gestykulacji, które natychmiast robią na nas wrażenie.

WYSTĄPIENIA PUBLICZNE

Warsztat dostarczający wiedzy na temat sprawnego procesu przygotowania do wygłoszenia prezentacji, włącznie z elementami pracy ze strukturą i strategią wypowiedzi, określeniem celu i intencji oraz doborem adekwatnych technik mowy: środków wyrazu, artykulacji, intonacji, dynamiki, ekspresji, akcentowania i pauz. Wyposaża w znajomość optymalnego przebiegu całości przygotowań do wystąpienia. Zakresem obejmuje elementy obniżania tremy oraz rozgrzewkę aparatu mowy.

Jakie umiejętności zdobędą uczestnicy:

Zyskają wiedzę na temat poszczególnych etapów procesu przygotowania do ważnych wizerunkowo wypowiedzi publicznych.

Dowiedzą się, od czego zacząć proces tworzenia treści, jak formułować przekaz, by nabrał tonu inspiracji, motywacji czy rzetelnej informacji biznesowej.

Poznają 3 typy informacji, które przyciągają uwagę słuchacza bardziej, niż wszystkie inne.

Poznają odpowiedź na pytanie: Co Czyni z Mówcy SuperMówcę?

 

Dodatkowo:

Przećwiczą autoprezentację i poznają sposób na przedstawianie się w sposób, który zapada w pamięć słuchaczy.

Idealne dla:

 • każdego, kto przygotowuje się do wystąpienia publicznego;
 • każdego, kto w zakresie swych obowiązków ma wystąpienia przed większym gronem;
 • osób, które chcą doszlifować swe umiejętności mówcy;
 • osób, które nie czują się pewnie i mają tremę, zabierając publicznie głos.

Oddech funkcjonuje jak wyrafinowany system monitorowania i wczesnego ostrzegania. Wyrabiając w sobie świadomość oddechu i dostrajając się do zachodzących w nim zmian, zyskujemy jednocześnie bliższy kontakt ze stanem naszego ciała, umysłu i emocji.

HIGIENA GŁOSU OFFLINE/ONLINE

Szkolenie omawiające warunki optymalne do powstania dobrego głosu używanego na potrzeby zawodowe w formule offline i online. Obejmuje prezentację zestawu zasad dbałości o higienę aparatu głosowego, aby nie wymagał on wsparcia z zewnątrz. Zawiera omówienie ustawienia ciała w pozycji stojącej i siedzącej dla optymalnych efektów stanu zdrowia aparatu mowy uczestników, samopoczucia w roli mówców i jakości przekazu werbalnego. Wymienia sposoby poradzenia sobie z najczęściej występującymi problemami z głosem.

Jakie umiejętności zdobędą uczestnicy:

Zyskają wiedzę na temat tego, jak nie nadwyrężać strun głosowych, oraz co zrobić, by przestać się bać, że zabraknie tchu.

Poznają kroki postępowania w celu zminimalizowania powodów drapania w gardle czy uczucia suchości w ustach.

Przećwiczą techniki automasażu oraz techniki oddechowe, które wesprą aparat mowy w długich wypowiedziach lub w sytuacji nadmiernego stresu.

Idealne dla:

 • konsultantów call center, nauczycieli i wykładowców;
 • każdego, kto pracuje głosem powyżej 3 godzin dziennie;
 • osób chcących zadbać o swój aparat mowy.

Głos brzmi ciekawie i przykuwa uwagę słuchacza, jeśli jest modulowany. Modulacja polega na dostosowaniu siły, wysokości i barwy głosu do treści wypowiadanych słów.

DLA UCZNIÓW I STUDENTÓW

3 niezależne mini-warsztaty z zakresu:

  Strategii Wypowiedzi na Egzaminach Ustnych;

 Mowy i Głosu w Twych Social Mediach;

  Roli Brzmienia Głosu w Twym Przyszłym Zawodzie.

   Strategia Wypowiedzi na Egzaminach Ustnych

Opanowanie stresu w głowie i w postawie ciała. Sposoby strukturyzowania odpowiedzi na pytania egzaminacyjne. Uatrakcyjnianie wypowiedzi ustnej zakresem przekazu oraz technikami mowy. Dbałość o brzmienie głosu przez wpływ kondycji fizycznej i psychicznej, pogłębienie oddechu, rozluźnienie napięć aparatu mowy. Adekwatność tonu wypowiedzi do intencji mówcy. Tempo i pauza jako ważne narzędzia dynamiki wypowiedzi. Akcenty jako podkreślniki głównych tez odpowiedzi ustnej.

 

   Mowa i Głos w Twych Social Mediach

Co zrobić, by brzmieć tak, jak chcesz w social mediach? Jak mówić przed kamerą, by osiągnąć zamierzony przez Ciebie efekt? Która postawa ciała wesprze Twoje brzmienie? Twój głos to narzędzie do wzmacniania przekazu i budowania marki osobistej. Opanowanie stresu w głosie i w postawie. Metody pracy z brzmieniem swego głosu.

 

   Rola Brzmienia Głosu w Twym Przyszłym Zawodzie

Rola brzmienia głosu i jego tonu jako narzędzie budowania wizerunku i wiarygodności w przyszły zawodzie. Jaki ma wpływ pierwsze wrażenie w kontaktach międzyludzkich i jaką rolę ma w tym nasz głos? Branże, w których brzmienie i ton głosu mają zasadnicze znaczenie. Przykłady różnych wspierających technik mowy. Jak osiągnąć ton mowy właściwy dla przyszłego zawodu?

Idealne dla:

 • Uczniów szkół średnich;
 • Studentów uczelni wyższych.

Umiejętność wyrażenia jakiejś myśli jest równie ważna, jak owa myśl.

EMPATYCZNA KOMUNIKACJA

Warsztat dostarczający wiedzy z zakresu eutoryki – sztuki komunikowania się z szacunkiem, kulturą i uważnością względem rozmówcy. Wyposaża w wiedzę na temat zasad kontaktu werbalnego, dającego poczucie wspólnoty i wzmocnienie relacji. Uczy łagodzenia mowy dyrektywnej w kierunku mowy inkluzywnej i konstruktywnej. Zawiera elementy ćwiczeń dawania feedback’u oraz ośmielania i zachęcania rozmówcy do zabrania głosu. Pozwala przeanalizować własny ton mowy w relacjach biznesowych. 

Jakie umiejętności zdobędą uczestnicy:

Zyskają znajomość formowania dialogu eutorycznego: z szacunkiem, otwartością i konstruktywnością.

Poznają niuanse 4 typów komunikacji: rozmowy, dyskusji, sporu, kłótni.

Opanują 3 działania eutoryczne, mające bezpośredni wpływ na kulturę rozmowy.

Poznają narzędzia budowania dobrej komunikacji.

Zapoznają się z 4 drogami pozyskiwania informacji podczas rozmów.

Idealne dla:

 • każdego, kto chce uelastycznić swoje nastawienie do udziału w rozmowach;
 • każdego, kto chce mówić mniej dyrektywnie wewnątrz organizacji;
 • każdego, kto swym głosem musi zbudować powagę i autorytet swój i firmy;
 • osób na stanowiskach zarządczych, prowadzących procesy feedback’owe;
 • osób chcących wyciszyć swój dyrektywny styl mowy;
 • osób chcących świadomie budować klimat rozmowy.

Umiejętność skutecznego przemawiania to raczej cecha nabyta niż dar.

MOWA DLA MARKI WŁASNEJ

Warsztat dostarczający wiedzy na temat procesu budowania autentycznej marki osobistej ze wsparciem brzmienia głosu i tonu mowy. Pozwala świadomie podejść do swej obecności w otoczeniu biznesowym i przeanalizować siłę swej marki osobistej na dzień dzisiejszy. Dostarcza wiedzy na temat reguł budowania przekazu na rzecz prezentacji marki i uczy podstaw storytelling’u oraz zasad konstruowania wypowiedzi typu elevator pitch

Jakie umiejętności zdobędą uczestnicy:

Zyskają wiedzę nt. kreowania marki i fundamentalnych elementów jej funkcjonowania.

Poznają 4 etapy budowania marki własnej: od identyfikacji do utrzymania na rynku.

Przećwiczą techniki mowy kluczowe dla budowania wizerunku.

Opracują i opanują przekaz w formule elevator pitch opisujący ich markę własną.

Zyskają wiedzę na temat technik oddechowych wspierających budowanie marki własnej.

Zapoznają się ze sposobami obniżania poziomu tremy podczas wystąpień publicznych.

Idealne dla:

 • każdego, kto chce przeanalizować swoją mowę jako element wizerunku i marki własnej;
 • osób czujących niespójność brzmienia swego głosu ze swym wizerunkiem;
 • każdego, kto chce przećwiczyć różne typy wypowiedzi i poczuć ich wpływ na rozwój relacji biznesowych;
 • tych, którzy chcą uszlachetnić brzmienie swego głosu w komunikacji;
 • zainteresowanych zbudowaniem przekazu na temat swej marki w formule elevator pitch;
 • osób na stanowiskach zarządczych, występujących w roli reprezentantów firm.

Klienci o mnie

Scroll to Top