SESJE INDYWIDUALNE

WYSTĄPIENIA
PUBLICZNE

SPOTKANIA KORPORACYJNE

TRUDNE
ROZMOWY 1 : 1

WYPOWIEDZI
W MEDIACH

STORYTELLING
ELEVATOR PITCH

POLUB
SWÓJ GŁOS

WYSTĄPIENIA PUBLICZNE

Jeśli coraz częściej zabierasz głos przed publicznością, występujesz na scenie lub chcesz zwiększyć swą rozpoznawalność w branży, a wciąż czujesz dyskomfort lub efekty tremy, daj sobie szansę i skorzystaj z propozycji moich sesji indywidualnych. Z dyskrecją i wyczuciem dokonamy analizy Twego stylu mowy oraz niechcianych nawyków werbalnych i niewerbalnych, które mogą zaburzać przebieg wystąpień. Poczujesz się swobodniej i profesjonalniej w roli mówcy. Zdobędziesz lepszą kontrolę w sytuacji wypowiedzi oraz zwiększysz pewność siebie.

Jakie umiejętności nabędziesz:

Zyskasz wiedzę na temat 5 elementów udanego przemawiania.

Zdobędziesz narzędzia wzmacniania pewności siebie, które dadzą efekt w sytuacjach dotąd będących źródłem stresu.

Przećwiczysz 3 etapy dobrej dynamicznie wypowiedzi, stosując elementy przyciągające uwagę słuchacza.

Przyswoisz sposoby kreowania relacji z publicznością i wzbudzania jej zaciekawienia oraz dowiesz się, jak budować napięcie wystąpienia i reagować na niewygodne pytania.

Wzmocnisz głośność głosu dzięki wzmocnieniu rezonatorów mowy i rozluźnieniu napięć mięśni aparatu mowy.

Skorzystasz z ćwiczeń na tempo, ekspresję, artykulację, dykcję i intonację.

Będziesz wiedzieć, jak reagować na nagłe reakcje aparatu mowy w sytuacji stresu.

Zapoznam Cię z najnowszymi technikami pracy z umysłem, które pozwalają znacząco obniżyć poziom tremy i czuć się swobodnie w wypowiedziach przed dużą publicznością.

Dodatkowo

 • Dokonam diagnozy Twojego stylu mowy.
 • Dokonam kontekstowej analizy Twojej mowy w celu uzyskania  optymalnego efektu wystąpienia, do którego się przygotowujesz.
 • Możesz skonsultować ze mną treść swego wystąpienia pod kątem optymalizacji jego celu i intencji, z którą chcesz go zrealizować.
 • Pomogę Ci zapamiętać tekst, stosując sprawdzone techniki mówców i aktorów.

Idealne dla:

 • osób chcących wzmocnić umiejętności oratorskie oraz zwiększyć swobodę swych wystąpień;
 • ekspertów, szkoleniowców, coachów i mentorów;
 • osób przygotowujących się do prezentacji lub wystąpienia na konferencji (minimum na 3 tygodnie przed wystąpieniem);
 • osób przygotowujących się do ważnego wystąpienia (konferencje branżowe, konferencje typu TedX) na minimum 2 miesiące przed wystąpieniem.

Być żywym to tyle, co wyrażać samego siebie kształtem i ruchami ciała, barwą i tonem głosu.

SPOTKANIA KORPORACYJNE

Jeśli chcesz wzmocnić swoją pozycję w firmie i szanse na awans, wzmocnij swe umiejętności wypowiedzi o elementy profesjonalnej mowy. Sesje indywidualne pozwolą Ci popracować nad różnym tempem, artykulacją, intonacją i dynamiką wypowiedzi biznesowej. Jeśli Twoim celem jest bycie zauważonym w firmie – sięgnij po wsparcie swego aparatu mowy. Od jego kondycji i funkcjonowania zależą wszystkie tworzone relacje.

Dzięki ćwiczeniom Twoje opinie będą lepiej słyszalne, łatwiej zrozumiane i cytowane przez otoczenie.

Jakie umiejętności nabędziesz:

Poznasz techniki efektywnego i efektownego zabierania głosu oraz sposoby wyciszania reakcji organizmu w sytuacji stresu, dzięki czemu zyskasz większą swobodę w komunikacji.

Po ćwiczeniach będziesz wiedzieć, jak pogłębiać oddech i zyskać nad nim większą kontrolę.

Zapoznam Cię z elementami decydującymi o tym, że aparat mowy będzie Cię wspierał w sytuacji odpowiedzi na nieoczywiste czy nagłe pytania, zamiast wywoływać niepokój.

Poznasz tajniki budowania strategii wypowiedzi, która wzmocni Twój wizerunek w zespole.

Czując się pewniej ze swym głosem, poczujesz się pewniej w trakcie wypowiedzi.

Dodatkowo:

 • Dokonam diagnozy Twojego stylu mowy.
 • Dokonam kontekstowej analizy Twojej mowy dla optymalnego efektu wypowiedzi w trakcie spotkań korporacyjnych

Idealne dla:

 • kadry zarządzającej w korporacjach;
 • przedsiębiorców i właściciele firm;
 • ekspertów;
 • osób, których praca polega na częstym posługiwaniu się głosem w celach sprzedażowych i reprezentacyjnych;
 • prawników;
 • szkoleniowców;
 • coachów i mentorów.

W mówieniu do kogoś chodzi przecież o to, żeby ten ktoś poczuł, że te słowa są kierowane do niego, że w przestrzeni, jaką jest cudza wypowiedź, znalazło się miejsce właśnie dla niego.

TRUDNE ROZMOWY 1 : 1

Jeśli przed Tobą wymagająca rozmowa, od której wiele zależy – skorzystaj z mojego wsparcia. Sesje indywidualne sprawią, że będziesz do niej świetnie przygotowany. Taką rozmową może być rozmowa z szefem o swej ścieżce kariery, o awansie, podwyżce lub gotowości zmiany miejsca pracy. Może też przed Tobą seria spotkań rekrutacyjnych, na których chciałbyś się czuć i brzmieć swobodniej, mówić o sobie bardziej interesująco, by zwiększyć swe szanse na zatrudnienie? 

Jakie umiejętności nabędziesz:

Zapoznaj się z 5 elementami pracy z głosem i mową, które w oczach Twego obecnego lub przyszłego szefa zdecydowanie wzmocnią pozytywny odbiór Twych słów.

Przyswoisz zasady transparentności przekazu, aby zwiększyć szanse na osiągnięcie swego celu.

Wyćwiczysz techniki oddychania, które dadzą Ci komfort większego spokoju umysłu, lepszego panowania nad sytuacją, budując Twój wizerunek właściwej osoby na właściwym stanowisku.

Nauczysz się budować strategię i dynamikę swego przekazu.

Poznasz sposoby reakcji na zaciski w krtani, brak tchu oraz niemożność wydobycia głosu.

Dodatkowo:

Zyskasz znajomość zasad konstruktywnego dialogu i sposobów radzenia sobie z agresorem słownym, stosującym dyrektywny styl mowy, napomknienia, insynuacje czy nadmierną krytykę.

 • Dokonam diagnozy Twojego stylu mowy.
 • Dokonam kontekstowej analizy Twojej mowy dla optymalnego efektu rozmowy, do której się przygotowujesz.

Idealne dla:

 • większości z nas, a szczególnie osób w procesach rekrutacyjnych,
 • kadry zarządzającej i członków ich zespołów.

Czasem ściska nas coś w gardle, by nie dopuścić głosu serca do głowy lub vice versa.

WYPOWIEDZI W MEDIACH

Jeśli planujesz wzmocnić swą obecność w social mediach lub w wystąpieniach telewizyjnych czy wywiadach radiowych, a chcesz mówić efektownie i efektywnie – zdobądź wiedzę i praktykę na sesjach indywidualnych. To jakim głosem mówisz — ma zasadnicze znaczenie dla spójności Twego wizerunku. Opanujesz zasady zrozumiałego, zwięzłego i dobrze słyszalnego przekazu. Poćwiczysz konstruowanie krótkiego komunikatu do mediów, który będzie budował Twoją markę osobistą.

Jakie umiejętności nabędziesz:

Zyskasz odwagę i pewność siebie w występach przed kamerą czy z mikrofonem.

Jeśli nagrywasz czy wypowiadasz się online, poznasz zasady korzystnej postawy ciała dla najlepszego brzmienia głosu oraz wizerunku na ekranie.

Poznasz sposoby reakcji na zaciski w krtani, brak tchu oraz niemożność wydobycia głosu w sytuacji stresu.

Nauczę Cię budować spójny komunikat w Twoich wypowiedziach.

Poznasz techniki mowy, które podnoszą zaangażowanie słuchaczy.

Dodatkowo:

 • Wskażę najnowsze sposoby znacząco wzmacniające pewność siebie w sytuacjach wypowiedzi publicznych;
 • Przećwiczysz sposoby podkreślania ekspresji mowy;
 • Przeanalizuję werbalne i niewerbalne nawyki w wypowiedziach.

Idealne dla:

 • influencerów z platform YouTube, Instagram, TikTok;
 • prawników;
 • polityków;
 • osób na eksponowanych stanowiskach w organizacji.

Potrzeba mi trzech minut, jeśli muszę przygotować przemówienie trzygodzinne, a trzech godzin, jeśli mam do przygotowania przemówienie trzyminutowe.

STORYTELLING / ELEVATOR PITCH

Jeśli potrzebujesz wsparcia w opracowaniu zwięzłej prezentacji, dzięki której wzmocnisz swój wizerunek w biznesie – poznaj zasady budowania przekazu storytelling’owego. Przyciągniesz nim uwagę do swego projektu, profesjonalnie podzielisz się opiniami lub przedstawisz swoje osiągnięcia. Może zaprojektowałaś/eś start-up i przed Tobą wypowiedź typu pitch deck lub krótki elevator pitch, by zdobyć uwagę inwestora? Popracuj ze mną nad rzeczową, celowaną prezentacją.

Jakie umiejętności nabędziesz:

Poznasz zasady storytelling’u — skutecznego formułowania treści przekazu.

Zapoznasz się z procesem przygotowania wypowiedzi typu elevator pitch / pitch deck.

Dowiesz się jak usystematyzować treść i jak dobrać słownictwo, ton oraz techniki mowy, by osiągnąć cel biznesowy.

Poznasz zasady budowy strategicznego układu tekstu oraz sposoby dojścia tonem mowy do punktu kulminacyjnego.

Wielokrotnie przećwiczysz przedstawianie informacji w klarownej i przyciągającej uwagę formie.

Dodatkowo:

 • Dokonam diagnozy Twojego stylu komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz kontekstowej analizy mowy.
 • Skonsultujesz ze mną treść swego wystąpienia pod kątem optymalizacji jego celu i intencji. Dodatkowo mogę też pomóc przy redakcji treści wypowiedzi.
 • Wyeliminujemy Twe niewspierające maniery werbalne i niewerbalne.

Idealne dla:

 • osób chcących przekonać innych do swego pomysłu czy idei;
 • osób chcących wzmocnić umiejętności oratorskie oraz swobodę krótkich autoprezentacji;
 • twórców start-upów chcących pozyskać uwagę akceleratora przedsiębiorczości lub inwestorów.

Mówca publiczny musi przekonująco i atrakcyjnie przedstawić ten sam temat, który inni omawiają przy użyciu banalnej i suchej frazeologii.

POLUB SWÓJ GŁOS

Jeśli nie akceptujesz swego głosu – zmień to na naszych sesjach indywidualnych tak, by głos budował, a nie osłabiał Twoją samoakceptację i Twój wizerunek. Możemy popracować nad odnalezieniem Twego tonu naturalnego i ciekawych odcieni barwy głosu, by sięganie po niego było dla Ciebie przyjemnością. 

Jakie umiejętności nabędziesz:

Poznasz źródła pewności siebie w pracy z głosem i mową.

Dowiesz się, jaka postawa ciała wesprze Cię w produkcji głosu.

Usystematyzujesz wiedzę na temat roli pogłębionego oddychania dla wyciszania niewspierających emocji, zbyt wysokiego poziomu tremy i eliminacji płytkiego oddechu.

Nauczysz się kolejnych kroków rozgrzewki aparatu mowy.

Dowiesz się, jak dobrać słownictwo, ton oraz techniki mowy, by osiągnąć wypowiedzią zamierzone cele.

Zwiększysz lub obniżysz ekspresję mowy – zgodnie z potrzebami.

Nauczysz się radzenia sobie z reakcjami aparatu mowy na stres.

Dowiesz się, jak dobierać tempo wypowiedzi oraz jak używać akcentów i pauz.

Wielokrotnie przećwiczysz przedstawianie informacji w klarownej i przyciągającej uwagę formie.

Dodatkowo:

 • Nauczę Cię przedstawiania się w sposób, dzięki któremu inni łatwo zapamiętają to, co mówisz.
 • Ocenię Twą postawę, gesty i mimikę.
 • Dokonam diagnozy Twojego stylu komunikacji werbalnej i niewerbalnej.
 • Wspólnie wyeliminujemy Twe niewspierające maniery werbalne i niewerbalne.
 • Wzmocnisz płynność Twej mowy.

Idealne dla:

 • Osób nieakceptujących brzmienia swego głosu, chcących przełamać swój lęk przed wypowiedziami w małym i szerszym gronie;
 • osób, które chcą zwiększyć swą pewność siebie w sytuacjach wymagających obecności werbalnej;
 • osób chcących osiągnąć zadowolenie i swobodę w sytuacjach komunikacji z otoczeniem.

Klienci o mnie

Scroll to Top