Ucho rozpoznaje twardego gracza

Twardego gracza z miejsca poznamy po tym, jak mówi.
On wywiera wpływ dzięki stosowaniu tzw. twardego języka.
Używa trybu twierdzącego lub rozkazującego.

Rzadziej zadaje pytania. Jeśli zadaje – są to pytania zamknięte: odpowiedź winna się ograniczać do TAK lub NIE.

Czym cechuje się głos przywódcy?
Autorytarny głos to głos niezmącony wątpliwościami – pewny, głośny, dosadny.
Użyte czasowniki przez twardego gracza to często słowa wskazujące jego pewność oceny sytuacji (widzę, że…; moim zdaniem…; uważam, że…) czy definitywność podjętej decyzji (zdecydowałem; podjąłem decyzję; wybrałem…, uznałem, że…; podpisałem).

Komunikaty są krótkie. Można wyczuć, że każda minuta jego czasu jest mega cenna. Zdania zakończone są bardzo wyraźną kadencją (kropką), która nie daje przestrzeni do dodania komentarza.

Dialog z taka osobą jest rzadszy, niż przeciętnie. Więcej w nim elementów monologu.

Jakich technik mowy używa twardy mówca❓
🔫 częste akcentowanie (prawie każdego słowa w zdaniu),
🔫 powolne tempo wypowiedzi,
🔫 udramatycznianie wydźwięku wystąpienia dzięki częstym pauzom,
🔫 wchodzenie na wyższe tony dla pokazania nieodwracalności stanowiska.

To wszystko poparte jest odpowiednim body language:
wyprostowana postawa ciała (żołnierska), spięte mięśnie nóg, głowa z podniesionym lekko podbródkiem (po królewsku), ramiona gotowe do wykonywania gestu wytykania/wskazywania (winnych lub gotowych do podjęcia akcji), wzrok patrzący bez oporów w oczy. Uśmiech i luz – to rzadkość.


Znasz takich twardych graczy❓

Scroll to Top