Co łączy bagaż i prezentację?

Im mniejszy bagaż możesz ze sobą zabrać – tym dłużej trwa wybór rzeczy, które do niego zapakujesz. Bo Twój wybór musi być przemyślany i skrupulatny. Nie może w nim zabraknąć tego, co najważniejsze i musi się z Tobą pojawić u celu podróży.

Im krócej ma trwać Twa prezentacja – tym dłużej będzie trwało jej przygotowanie. Bo – analogicznie – wybór informacji do przekazu i praca nad doborem technik mowy, które uczynią Twoje wystąpienie ciekawie brzmiącym, wpadającym w ucho, łatwym do zapamiętania i transparentnym, wymaga zastanowienia. Potrzebujesz czasu na wybór strategii tonu wypowiedzi i środków wyrazu. A potem dobrego opanowania pamięciowego, by nic co istotne nie umknęło w nerwach przed publicznością.

Czy ta analogia ma dla Ciebie sens❓
Czy do krótkiej prezentacji przygotowujesz się dłużej i bardziej skrupulatnie❓

Pomagam w redagowaniu tekstów – uwielbiam to zajęcie.
Gdyby co – jestem 😊.

Scroll to Top